Despre CCIA Brăila

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila a fost înfiinţată pe durată nelimitată din iniţiativa comercianţilor și a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern 799/1990 prin care a fost recunoscută şi este succesoarea de drept și continuatoarea Camerei de Comert și Industrie Brăila, înființată în anul 1864, prin Legea de înființare a Camerelor semnată de domnitorul Al. I. Cuza și desființată prin Decretul-Lege nr. 74 din 1949, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 al R.P.R. din 25 februarie 1949.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din țară şi din străinătate (art. 1, L. 39/2011 [1] de modificare și completare a legii Camerelor de Comerț din România [2] ).

Calitatea de membru al Camerei este opțională pentru firmele înmatriculate în România, CCIA Brăila fiind o asociație voluntară a companiilor brăilene, entitate de ordin privat.

Având în vedere misiunea asumată și strategia adoptată, CCIA Brăila iși propune ca obiective prioritare: reprezentarea internă și internațională a intereselor membrilor, printr-un lobby eficient și prin implicarea directă în crearea unui mediu de afaceri modern; asigurarea unei game de servicii de înaltă calitate, cu valoare adaugată mare datorită profesionalismului angajaților, precum și îmbunătățirea ofertei de servicii în scopul creșterii competitivității membrilor săi.

Gama largă a serviciilor pe care CCIA Brăila le oferă membrilor, încearcă să acopere toate aspectele legate de desfășurarea afacerilor într-un context legislativ și economico-social aflat într-o continuă schimbare: consultanță, instruire, informații de afaceri, promovare, stabilirea de contacte, etc. Specializarea serviciilor însoțită de competența profesională a angajaților Camerei constituie garanția soluționării operative a problemelor agenților economici.

Apartenența la organisme similare recunoscute, din țară și străinătate, contactele internaționale dezvoltate, conferă Camerei calitatea de partener de marcă în lansarea și derularea de proiecte de interes local, regional, transfrontalier și internațional.

Resurse:

Împreună pentru afacerea ta!

Redirecționează 3,5% gratuit din impozitul tău către

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila

Creată în 1864 și desfășurându-și activitatea până în 1949, când guvernul comunist a suspendat-o, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila și-a reluat activitatea în anul 1990, odată cu recunoașterea acesteia de către Guvern, prin Hotărârea 799/ 23 iulie 1990 . Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila funcționează în baza Legii nr. 335/03.12.2007 a Camerelor de Comerţ din România ca organizație autonomă, neguvernamentală, iar activitatea sa este orientată către promovarea intereselor economice ale membrilor săi sprijinirii acestora, în concordanță cu cerințele competiționale ale actualei economii de piață. Calitatea de membru al Camerei este opționala pentru firmele înmatriculate în România.

Informații utile

Peste 115 ani de activitate

CCIA Brăila este un promotor al dezvoltării economice locale prin cultivarea parteneriatului public-privat.

0

proiecte dezvoltate

0

Târguri AgriCultura

0

membri activi

0

Cursanți calificați

Conducere

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila

Ștefan Fusea

Președinte

SC Titan Edilitara SRL

Iulian Zamfir

Membru

SC Monoprix SRL

Sorin George Necula

Membru

Agriland Necula SRL

Ștefan Rădulescu

Membru

SC Electrica-Distribuţie Brăila SA

Distribuie