Membrii CCIA Brăila

Conform statutului, membrii camerei pot fi:
 1. Membri individuali:
  • comercianţi, persoane fizice sau juridice înregistraţi la Oficiul registrului comerţului, indiferent de domeniul de activitate
  • sucursalele, reprezentanţele unor societăţi comerciale şi altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate la Oficiul registrului comerţului din teritoriu şi autorizate să funcţioneze
 2. Membri colectivi:
  • filialele Camerelor de comerţ bilaterale;
  • asociaţiile profesionale locale;
  • organizaţii patronale existente în teritoriu, organizaţii cooperatiste formate din comercianţi, grupuri de interes economic, etc din judeţ.
 3. Membri onorifici:
  • cadre didactice, oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială, personalităţi ale vieţii publice din teritoriu şi alţi asemenea.

Calitatea de membru al Camerei se dobândeşte în următoarele condiţii:

 • calitatea de membru individual se dobandeste prin completarea unei Adeziuni de catre persoana interesata, urmata de plata taxei pentru dobandirea calitatii de membru individual. La Adeziune se vor atasa documentele solicitate de Camera.

  Adeziunea se depune la Secretariatul Camerei, va fi examinata si aprobata sau nu de catre Presedintele Camerei, apoi va fi supusa dezbaterii Colegiului de Conducere a carei hotarare este definitiva.

 • calitatea de membru colectiv se dobândeşte – de drept, în cazul filialelor camerelor de comerţ bilaterale, societăţilor comerciale la care Camera are calitatea de asociat/ acţionar, în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial (asociaţii, fundaţii) la care Camera este membru, în cazul asociaţiilor profesionale locale la care Camera este membră; – la cerere, în cazul organizaţiilor patronale legal constituite existente în teritoriu, al grupurilor de interes economic, etc.
Distribuie