Certificate de origine

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g, să emită certificate de origine.

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanţare externă, la nivel naţional.

Acte necesare obţinerii unui certificat de origine:

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere, însoţit de următoarele documente:

 • declaraţia de origine;

 • factură externă;

 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;

 • acreditiv şi / sau contract;

 • împuternicire / delegaţie;

 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Pentru eliberarea certificatelor de origine solicitate în cadrul programelor cu finanţare externă, solicitantul depune un formular-cerere însoţit de următoarele documente:

 • declaraţia de origine;

 • facturile aferente;

 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;

 • contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi agenţia de finanţare);

 • împuternicire / delegaţie;

 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

În situaţia în care se solicită îndreptarea unor erori materiale prin înlocuirea certificatului de origine, este obligatorie depunerea exemplarului original şi a copiei semnate a Certificatului de Origine iniţial;

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila îşi rezervă dreptul de a solicita orice document pe care îl consideră necesar şi util pentru stabilirea originii bunurilor pentru care se solicită emiterea Certificatului de Origine.

Termenul de soluţionare este de 1 zi de la depunerea cererii şi a documentelor.

Tarife certificate de origine (fără TVA):

462,19 lei / set (1 original + 1 copie);

30 lei / copie suplimentara.

Legislaţie incidentă:

Legea 335/2007 modificată şi completată

Reg. CEE nr. 2913/1992 – Codul vamal comunitar

Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar

Ghidul pentru emiterea certificatelor de origine – Eurochambres mai 2008.