Adunarea Generală Ordinară a membrilor CCIA Brăila 27 aprilie 2023, 15:00

Adunarea Generală Ordinară a membrilor CCIA Brăila
20 Aprilie 2023, 15:00

În temeiul Statutului Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, art.18 și art.19, alin.(2) sunteți invitați să participați la Adunarea Generală a membrilor CCIA Brăila ce se va desfășura în data de 20.04.2023 ora 15:00 în Sala de Conferințe Regal Events and Ballroom, B-dul Independenței nr.282, Brăila.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul necesar, conform Statutului CCIA Brăila, Adunarea Generală se va amâna pentru data de 27.04.2023, ora 15:00, în aceeași locație. Materialele dezbătute vor fi comunicate membrilor CCIA prin adresă electronică.

ORDINE DE ZI:

1. Raportul Colegiului de Conducere asupra activității CCIA Brăila în anul 2022;

2. Obiective și acțiuni propuse pentru 2023;

3. Raportul de gestiune privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12 2022;

4. Realizarea planului de investiții pe 2021 și proiect Plan de investitii pe 2023;

5. Prevederi BVC pe anul 2023;

6. Descărcarea de gestiune a anului 2022 şi propunerea de distribuire a rezultatului financiar;

7. Raportul Comisiei de cenzori privind situația financiară a CCIA Brăila la 31.12.2022 şi Raportul auditorului financiar la 31.12.2022;

8. Raportul de activitate al SC Cambera SRL Brăila în 2022 și proiect BVC 2023;

9. Diverse:
• Propunere organizare dezbatere cu privire la mediul de afaceri local și autoritățile și instituțiile statului, ale administrației publice locale și centrale, după caz.

Președinte,

Ștefan Fusea

Resurse:

Mandat de rezprezentare la Adunarea Generală din 20.04.2023 a CCIA Brăila

Distribuie