Consultare a mediului de afaceri privind potențialul de dezvoltare a județului și municipiului Brăila

În temeiul Art. 1 (1) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335 / 2007 – “Camerele de comerţ sunt organizaţii autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor lor şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.”

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

I. Informații generale despre companie

1. Forma de capital social
2. Numărul de angajați
5. Membru CCIA?

II. Mediul de afaceri local

7. În ce măsura considerați că mediul economic din Brăila este unul favorabil afacerilor?
12345678
Calitatea și accesul la materii și resurse prime
Lipsa furnizorilor locali
Accesul către legăturile de transport
Controale de la autoritățile / instituțiile locale
Timpul de așteptare pentru rezolvarea problemelor, la serviciile / instituțiile locale
Nivelul scăzut de calificare a resurselor umane
Lipsa forței de muncă specializate

9. Cum estimați că vor evolua următorii indicatori la nivelul firmei dvs. în următorii 2 ani?

Profitul
Cifra de afaceri
Numărul de angajați
Salariul mediu
10. Cât de mulțumit sunteți de colaborarea firmei/companiei dvs. cu autoritățile publice locale?

III. Perspective de dezvoltare a Municipiului Brăila

13. Cum ar putea autoritățile locale să susțină mediul de afaceri local?

Facilitățile fiscale și birocratice
Ajutor pentru accesarea de fonduri
Infrastructura IT
Îmbunătățiri legislative
Licitații publice
Cursuri de reconversie profesională
12345678
Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor publice
Extinderea sezonului turistic
Creșterea productivității agricole
Atragerea investitorilor pentru crearea de noi locuri de muncă
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
Exploatarea potențialului piscicol din zonă
12345678
Patrimoniul cultural și obiectivele turistice
Plajele litoralului din Brăila și portul turistic
Portul comercial și șantierul naval
Rezervațiile naturale / ariile naturale protejate
Potențialul turistic al zonei
Stațiunea balneo-climaterică de tratament
Posibilitățile de practicare a sporturilor nautice
12345678
Diversificarea activităților economice la nivel local
Dezvoltarea parteneriatelor public-privat
Îmbunătățirea infrastructurii turistice și diversificarea activităților turistice
Facilități fiscale pentru investitorii care creează locuri de muncă
Dezvoltarea sectorului IT
Promovarea produselor locale
Oportunități și facilități pentru startup-uri
Stimularea micilor producători/antreprenorilor locali
12345678
Comerț
Turism (estival, de recreere și agrement, balnear, cultural, sportiv)
Educație și formare în raport cu nevoile pieței muncii locale
Cultură și patrimoniu cultural
Sănătate și infrastructură medicală
Construcții și reparații navale
Confecții textile
Industrie alimentară
Transport și infrastructură rutieră
Protecția mediului / ariilor naturale
Agricultură și creșterea animalelor
Hoteluri și restaurante
Pescuit
Infrastructura electrică
Servicii poștale și telecomunicații
Distribuie