Consultare a mediului de afaceri privind potențialul de dezvoltare a județului și municipiului Brăila

Consultare a mediului de afaceri privind potențialul de dezvoltare a județului și municipiului Brăila

I. Informații generale despre companie

Forma de capital social
Numărul de angajați
Membru CCIA?

II. Mediul de afaceri local

În ce măsura considerați că mediul economic din Brăila este unul favorabil afacerilor?
Indicați 3 direcții de acțiune necesare pentru creșterea competitivității mediului de afaceri din Municipiului Brăila
Care este cea mai importantă problemă cu care se confruntă firma dvs? Un singur răspuns.
Care credeți că sunt principalele puncte tari pe care municipiul ar trebui să mizeze în demersurile viitoare de dezvoltare? Indicați maximum 3 variante
Care dintre următoarele obiective credeți că trebuie îndeplinite cu prioritate prin viitoarea strategie de dezvoltare locală a Municipiului Brăila? Indicați maximum 3 obiective

Cum ar putea autoritățile locale din firma dvs. pentru a crea noi locuri de muncă?

Facilitățile fiscale și birocratice
Ajutor pentru accesarea de fonduri
Infrastructura IT
Îmbunătățiri legislative
Licitații publice
Cursuri de reconversie profesională

Cum estimați că vor evolua următorii indicatori la nivelul firmei dvs. în următorii 2 ani?

Profitul
Cifra de afaceri
Numărul de angajați
Salariul mediu
Cât de mulțumit sunteți de colaborarea firmei/companiei dvs. cu autoritățile publice locale?
Care credeți că sunt principalele puncte tari pe care municipiul ar trebui să mizeze în demersurile viitoare de dezvoltare? Indicați maximum 3 variante

III. Perspective de dezvoltare a Municipiului Brăila

Care dintre următoarele obiective credeți că trebuie îndeplinite cu prioritate prin viitoarea strategie de dezvoltare locală a Municipiului Brăila? Indicați maximum 3 obiective
În opinia dvs., care ar fi domeniile de activitate economică care ar trebui sprijinite cu prioritate de autoritățile locale pentru dezvoltarea economică a Municipiului Brăila? Indicați maximum 3 domenii
Indicați 3 direcții de acțiune necesare pentru creșterea competitivității mediului de afaceri din Municipiul Brăila
Distribuie