Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila, la fel ca toate celelalte Camere din tara si din strainatate, are organizat arbitrajul comercial prin Curtea de Arbitraj Comercial ce-si desfasoara activitatea, in conformitate cu Codul de procedura civila, Cartea a IV-a si Regulamentul privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial si ale Regulilor de procedura arbitrala ale acestei Curti. Activitatea de arbitraj comercial are in vedere solutionarea litigiilor comerciale si civile, interne sau internationale.

AVANTAJELE recurgerii la arbitrajul comercial:

  • Solutionarea rapida si definitiva a litigiului, termenul maxim in care se da o hotarare arbitrala este de 6 luni la arbitrajul intern si 12 luni la arbitrajul international.
  • Cheltuielile arbitrale reduse, taxele arbitrale sunt mai mici decat taxele de timbru si se platesc o singura data.
  • Judecarea litigiului de catre arbitri specializati, impartiali si independenti, alesi de catre parti.
  • Confidentialitatea dosarului litigiului si a dezbaterilor in cauza.

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ este definitiva si obligatorie pentru parti, nu este supusa apelului. Singura cale de atac admisa este actiunea in anulare care se exercita in temeiul art. 611 Cod procedura civila conform caruia hotararea poate fi desfiintata numai din motive expres prevazute de lege (nulitatea conventiei arbitrale, neindeplinirea procedurii arbitrale, incalcarea ordinii publice, a bunelor moravuri sau a unor dispozitii legale imperative).

Are efectele unei hotarari judecatoresti, se executa de buna voie, dar este susceptibila de executare silita, in cazul cand executarea nu se indeplineste de buna voie.

Pentru a va putea solutiona litigiile pe aceasta cale rapida, eleganta si ieftina, trebuie sa inserati in orice contract comercial clauza compromisorie:

“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comert, Industrie si Agricultură Brăila în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare si Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curti.”

Conventia arbitrala poate lua si forma unui compromis – conventie separata si ulterioara incheierii contractului. Compromisul valabil incheiat ca si existenta in cadrul contractului a clauzei compromisorii inlatura jurisdictia statala, iar instanta arbitrala propusa de catre parti pentru solutionarea litigiului devine competenta. Un avantaj il reprezinta si faptul ca acest compromis poate fi incheiat chiar si in timpul judecarii litigiului la instanta de drept comun.

Legea pune pe acelasi plan clauza compromisorie si compromisul dar, din perspectiva finalitatii lor, majoritatea covarsitoare a litigiilor arbitrale se desfasoara in baza clauzei compromisorii.

Astfel, in cazul in care ati incheiat deja un contract in care nu a fost inserata clauza compromisorie, apelati cu incredere la Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila, unde, consiliati de asistentul arbitral, puteti sa semnati impreuna cu partenerul de contract compromisul.

Arbitrajul este organizat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila in baza Legii nr.335/2007 privind Camerele de Comert si Industrie din Romania.