Primele 3 ghiduri pe Programul de Educație și Ocupare, lansate în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat ieri, 3 mai 2023, în consultare publică următoarele ghiduri:

Ghidul solicitantului condiții specifice „Ține pasul”, apel competitiv, Prioritatea P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității “;
Ghidul solicitantului condiții specifice „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi“, apel competitiv, Prioritatea P08 „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic“;
Ghidul solicitantului condiții specifice „Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – STAGII STUDENȚI“, apel competitiv, Prioritatea P07 „Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“.
Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 24.05.2023.

Detalii apel „Ține pasul”

În cadrul apelului „Ține pasul”, solicitanți și parteneri eligibili sunt furnizorii de formare profesională continuă autorizați, publici și privați și furnizorii de servicii de consiliere și orientare profesională autorizați.

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi eligibile următoarele activități:

Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și angajaților privind importanța participării la FPC;
Consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la programele de FPC;
Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru persoanele care ocupă funcții de management;
Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru angajați în vederea actualizării competențelor specifice ca urmare a evoluțiilor tehnologice și a apariției de noi competențe (recalificare, recalificare evolutivă).
Conform ghidului în consultare, apelul ar urma să se deschidă în data de 9 iunie 2023.

Distribuie