PEO publică în consultare publică Ghidul Solicitantului – Program național de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului „Start Up Nation România“

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul solicitantului condiții specifice Program național de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului „Start Up Nation România“, apel de proiecte non-competitiv finanțat din Prioritatea 4. Antreprenoriat și economie socială, Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului.

Solicitant eligibil în cadrul viitorului apel: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 21.06.2024.

Sursa: https://oportunitati-ue.gov.ro/peo-publica-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-program-national-de-sprijin-pentru-dezvoltarea-anteprenoriatului-start-up-nation-romania/

Distribuie