PEO publică în consultare publică Ghidul Solicitantului – Program național de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor „Tineri Antreprenori prin Start Up Nation 2024“

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lansează, în consultare publică, Ghidul solicitantului condiții specifice Program național de sprijin pentru dezvoltarea antrenoriatului în rândul tinerilor „Tineri Antreprenori prin Start Up Nation 2024“, apel de proiecte non-competitiv finanțat din Prioritatea 2. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor).

Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanței pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), Acțiunea 2.a.3. Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor.

Solicitant eligibil în cadrul viitorului apel: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 21.06.2024.

Sursa: https://oportunitati-ue.gov.ro/peo-publica-in-consultare-publica-ghidul-solicitantului-program-national-de-sprijin-pentru-dezvoltarea-antrenoriatului-in-randul-tinerilor-tineri-antreprenori-prin-start-up-nation-2/

 
Distribuie