Ghidurile Start Up Nation 2024, lansate în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat ieri, 3 iunie 2024, în consultare publică, următoarele documente:

1. Ghidul solicitantului condiții specifice  Program național de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor „Tineri Antreprenori prin Start Up Nation 2024“, Prioritatea 2. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor).

Solicitant eligibil este Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Parteneri eligibili sunt:

 • Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPE)
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)
 • Furnizori acreditați de formare profesională publici și privați.

Grupul țintă al proiectului va fi format din tineri sub 30 ani.

Alocarea financiară a prezentelor apeluri este de 295.750.000 euro, defalcat după cum urmează:

 • Regiunea dezvoltată București – Ilfov: 29.750.000,00 euro;
 • Regiuni mai puțin dezvoltate: 266.000.000,00 euro.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:     

 • Formarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor aparținând grupului țintă și dezvoltarea planurilor de afaceri;
 • Măsuri de sprijin prin servicii de tutorat/mentorat/asistență și consiliere precum și dobândirea de competențe în managementul de proiect;
 • Acordarea de sprijin financiar de minimis pentru dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii și crearea de locuri de muncă;
 • Monitorizarea implementării planurilor de afaceri și îndeplinirii obligațiilor asumate inclusiv în perioada de sustenabilitate.

Conform ghidului, administratorul schemei de antreprenoriat va selecta minim 5.250 de planuri de afaceri care vor fi finanțate cu maximum 250.000 lei/întreprindere. 

Descarcă documentele

2. Ghidul solicitantului condiții specifice Program național de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului „Start Up Nation România“, Prioritatea 4. Antreprenoriat și economie socială

Solicitant eligibil este Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Parteneri eligibili sunt:

 • Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPE)
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)
 • Furnizori acreditați de formare profesională publici și privați.

Grupul țintă al proiectului va fi format din:

 • persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri cu vârsta de peste 30 ani , șomeri, șomeri de lungă durată, persoane din grupuri dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive
 • antreprenori, manageri, personal angajat

Alocarea financiară este de 150.435.295,00 euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest și Centru).

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:     

 • Identificarea sectoarelor economice competitive;
 • Formarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor aparținând grupului țintă și dezvoltarea planurilor de afaceri;
 • Măsuri de sprijin prin servicii de tutorat/mentorat/asistență și consiliere precum și dobândirea de competențe în managementul de proiect;
 • Acordarea de sprijin financiar de minimis pentru dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii și crearea de locuri de munca;
 • Monitorizarea implementării planurilor de afaceri și îndeplinirii obligațiilor asumate inclusiv în perioada de sustenabilitate.

Conform ghidului, administratorul schemei de antreprenoriat va selecta minim 1.756 de planuri de afaceri care vor fi finanțate cu maximum 250.000 lei/întreprindere.

Descarcă documentele

Pentru ambele apeluri, persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi (inclusiv Persoane Fizice Autorizate, Persoane Fizice Independente, Întreprinderi Individuale, Întreprinderi Familiale etc.) la data semnării contractului de subvenție. Persoanele selectate vor trebui să asigure o cofinanțare proprie de minimum 10% din valoarea sprijinului financiar primit.

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 21.06.2024.

Documente:
Start Up Nation – P2.zip

Start Up Nation – P4.zip

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/34337/ghidurile-start-up-nation-2024-lansate-in-consultare-publica

 
Distribuie