Curs Instalator Sisteme Fotovoltaice Solare

Curs autorizat de Specializare Instalator Sisteme Fotovoltaice Solare, cod COR 741103, destinat persoanelor care au deja calificarea de electrician, de orice fel, cu sau fără autorizație ANRE. Următoarea serie de curs se va desfășura probabil în octombrie – noiembrie, în funcție de cât de repede se formează grupa de 14 persoane. Programul este zilnic, în sistem intensiv, timp de 1 săptămână, de luni pana vineri, câte 5-6 ore/zi, cu mențiunea că există flexibilitate în privința intervalului orar, în funcție de cum pot fi prezenți participanții: înainte de prânz sau după-prânz.

În urma cursului, participanții vor acumula următoarele competențe:

– Montarea și utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune
– Montarea și utilizarea maşinilor electrice
– Utilizarea instalațiilor de joasă tensiune
– Întreţinerea maşinilor aparatelor și instalaţiilor electrice de joasă tensiune
– Realizarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice de joasă tensiune
– Realizarea instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice
– Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de curenţi slabi
– Realizarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de lumină şi de forţă
– Utilizarea liniilor electrice aeriene și subterane
– Organizarea locului de muncă
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
– Aplicarea normelor de protecţie a mediului
– Asigurarea calităţii lucrărilor executate
– Întreţinerea echipamentelor de lucru
– Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții
– Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
– Instalarea modulelor fotovoltaice
– Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
– Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice

Durata Cursului este de 144 ore (48 ore teorie/96 ore practica), iar prețul este de 1200 lei+TVA.

Pentru înscriere este nevoie de următoarele acte, în copie: CI, certificat de naștere, eventual certificat căsătorie, ultima diplomă de studii (minim 12 clase), certificat de calificare electrician SAU diplomă licență Inginer de profil, adeverință medicală de la medicul de familie: clinic sănătos, apt pentru a participa la curs. Dacă plata o face firma, avem nevoie de numele complet și corect al firmei, adresa, CUI, nr. înregistrare Registrul Comerțului, numele complet și funcția reprezentantului legal al firmei: administrator/președinte/director.

Certificatul obținut este recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației și este valabil pe viață, nu necesită reautorizare.

Distribuie