Curs Cadru tehnic PSI

Curs Cadru tehnic PSI începe pe data de 2 aprilie! 

Nu rataţi ultimele locuri disponibile!

CURS DE PERFECȚIONARE pentru ocupația
CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR

Conform legislației în vigoare – Legea nr. 307/12 iulie 2006 actualizată privind apărarea împotriva incendiilor , art. 12 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru tehnic şi personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaţionale aprobate conform legislaţiei în vigoare.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila va invita sa participati la cursul de perfectionare pentru ocupatia de

CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR ( cod COR 541902 )

Cursul se va desfășura la sediul C.C.I.A. Brăila și va dura 136 ore din care 118 ore pregătire teoretică de specialitate și 18 de ore pregătire practică de specialitate.

Absolvenții cursului vor dobândi următoarele competențe:

  • Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice,
  • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
  • Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor,
  • Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor,
  • Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor,
  • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor,
  • Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor.

Condiții de acces curs:

  • Pregătire generală minimă: absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat;
  • Vârstă minimă de 18 ani;
  • Certificat medical cu specificația „ Apt pentru a desfășura activități specifice ocupației Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor”.

Absolvenții cursului vor obține un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale și Ministerul Educaţiei

Relatii suplimentare și înscrieri permanente la sediul C.C.I.A. Brăila, Aleea Pensionatului, nr.3, et. 1, Departamentul Relații Economice, sau la telefon 0239/ 613.716/ 613.172, 0725974787 ; e- mail: office@cciabr.ro

Distribuie