Curs autorizat de instruire în domeniul PSI și SSM

OFERTĂ SPECIALĂ

CURSURI AUTORIZATE DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL PSI ȘI SSM

 

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila, in calitate de furnizor autorizat de formare profesionala a adultilor in conformitate cu O.G. nr. 129/ 2000, are placerea de a va invita sa participati la cursurile de instruire pentru ocupațiile:

  1. CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR- Curs de perfecționare ( COD COR 541902 )

Conform legislației în vigoare – Legea nr. 307/12 iulie 2006 actualizată privind apărarea împotriva incendiilor , art. 12 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General.

Durata cursului: 136 ore (118 ore parte teoretică și 18 ore parte practică)

 

  1. INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA – Curs de specializare (COD COR 325723)

În conformitate cu Legea 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă și Hotărârea nr. 1425/ 2006 toate societățile comerciale trebuie să pregărească unul sau mai mulți lucrători (în funcție de domeniul de activitate și de numărul de angajați) responsabili cu prevenirea riscurilor și protecția sănătății și securitatea lucrătorilor.

Durata cursului: 80 ore

OFERTA SPECIALĂ:

În cazul în care optați pentru înscrierea la ambele cursuri, veți beneficia de o reducere de preţ/ pachet.:

Cursurile se vor finaliza printr-un examen, iar in urma absolvirii acestuia, participantilor li se va elibera un Certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul CCIA Braila, Aleea Pensionatului, nr. 3, etajul I, Dept. Relații Economice, tel: 0239/ 613.716 / 613.172, 0725 974787,
e-mail : office@cciabr.ro , persoana de contact: Cristiana Surdu .

Distribuie