Anunț angajare Director Economic

Condiţii minime:

– absolvent studii superioare economice;

– experiență dе minim trei ani în cadrul unui department de contabilitate, dovedită prin acte, în ultimii maxim patru ani;

– cunoştinţe foarte bune de contabilitate, fiscalitate şi legislaţie specifică;

– cunoștințe solide în ceea ce privește legislația în vigoare privind domeniul financiar – contabil.

– capacitate dе a conduce, coordona, organiza și controla echipa și activitățile financiar- contabile din cadrul Departamentului Contabilitate;

– experiență în utilizarea calculatorului: softuri dе contabilitate, corespondenșă electronică, MS OFFICE (Excel, Word, Access) etc.;

– capacitate dе a prelucra informatiile, dе a le interpreta si dе a le valorifica prin luarea dе decizii sau prin furnizarea dе date prelucrate altor factori decizionali;

– obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor economice, financiare și sociale, receptivitate.

– capacitate dе lucru în echipă şi individual;

– abilitati dе organizare si conducere;

– initiațivă, discreție, atenție deosebită la detalii, exactitate și corectitudine;

– să nu aibă sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii.

– experiență în utilizarea calculatorului: softuri dе contabilitate, corespondență electronică, MS OFFICE (Excel, Word, Access) etc.

– atestatul CECCAR dе expert contabil constituie un avantaj

– cunoştinţe foarte bune de contabilitate (cu noțiuni evidență “asociații și fundații”, fiscalitate şi legislaţie specifică;

 

Numai CV-urile selectate pentru interviu vor fi notificate.

Distribuie