Anunț inspector resurse umane

Condiţii minime:

– absolvent studii superioare

– absolvent curs autorizat de Inspector Resurse Umane sau echivalent

– minim trei ani experienţă în Resurse Umane (dovedită prin acte)

– cunoştinţe foarte bune de legislaţie specifică

– cunoştinţe de MS OFFICE (Excel, Word etc.)

CV-urile în format EURO PASS însoţite de documentele suport se transmit într-un singur document format PDF la adresa electronică office@cciabr.ro.

Sarcini de serviciu

• CONTRACTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ

– Redactarea contractelor de muncă

– Recomandări privind clauzele contractuale

– Întocmirea actelor adiționale privind modificările survenite în executarea contractului individual de muncă

– Decizii de suspendare a contractului de muncă

– Decizii de încetare a contractului de muncă.

• DOSARELE DE PERSONAL

– Întocmirea dosarului de angajare

– Redactarea şi înregistrarea actelor privind modificarea sau încetarea contractului de muncă (acte adiționale, decizii, notificări)

– Actualizarea informațiilor personale

– Încadrarea în condiții de muncă (normale, deosebite sau speciale)

– Completarea şi actualizarea informațiilor privitoare la persoanele aflate în întretinere

– Completarea informațiilor privind funcția de bază

– Completarea informațiilor privind realizarea de alte venituri

– Completarea informațiilor privind zilele de concediu efectuate (concediu de odihnă, medical, fără plată, concediu de îngrijire a copilului, etc.)

– Întocmirea la solicitarea angajaților a adeverințelor privind vechimea în muncă, adeverințe somaj, adeverințe medic de familie, spital, etc.

– Auditul dosarelor de personal.

• SALARIZARE:

– Întocmirea lunară a statului de salarii (sau întocmirea statului de avansuri și a statului final).

– Întocmirea pontajelor lunare ptr. calculul salarial

– Calculul sporurilor și adausurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.

– Calculul reținerilor și popririlor salariale. Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului

– Suport legislativ în orice problemă de calcul salarial.

• ELABORAREA ŞI ÎNREGISTRAREA UNOR DOCUMENTE ŞI SITUAȚII SPECIFICE:

– decizii de interior referitoare la mişcările de personal, pontaje, concedii, salarizare, rapoarte specifice.

• REVISAL

– Întocmirea/completarea în Registrul General Unic de Evidență a Salariaților în format electronic a modificărilor ce trebuiesc reflectate, conform legii (înregistrări contracte noi, modificări ale contractelor, încetări etc.) și transmiterea lor către ITM.

• DECLARAȚIA 112

– Întocmirea și transmiterea declarației D112 la ANAF (pensii, șomaj, sănătate, impozit – pe bază de semnătură electronică).

• ELABORARE DOCUMENTE

– Întocmirea Regulamentului Intern

– Întocmirea Fișelor de Post

– Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților

– Cercetări disciplinare.

Distribuie